Logo_22.jpg (38K)

Continu Verbeteren de Prikkel richt zich op levensmiddelenbedrijven die door verbeteringen operationele kosten willen minimaliseren met als einddoel een excellente productie (‘Operational Excellence’).

Excelleren kan elk bedrijf. Geld besparen door efficiëntie, kwaliteit tegen de laagst mogelijk kosten en de hoogst mogelijke productiviteit. Dat bereik je door continu te verbeteren.

Grote of kleine stappen

PDCA circel (8K) Kwaliteit is het fundament voor prestatieverbetering: product-, proces- en organisatiekwaliteit. Verbeteren kan in grote of in kleine stappen en is een continu proces: ‘Plan, Do, Check, Act’. En opnieuw: ‘Plan, Do, Check Act’. Jan Blokland is de prikkel om die cirkel onophoudelijk rond te laten gaan.

Begin heel pragmatisch met verbeteren op de werkvloer: goede afspraken met elkaar maken, storingen voorkomen, werkplekken schoonmaken, voorraad opruimen, personeel goed instrueren, enzovoort. En ga van daaruit stap voor stap verder.

Verbetersystemen

De verbetering kan vanuit verschillende systemen benaderd worden. Lean (logistiek), TPM (productie), ISO/HACCP (kwaliteit). Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot een grotere procesbetrouwbaarheid. De productieoutput wordt voorspelbaar en dat vergroot de flexibiliteit. Uw klanten waarderen dat zeer !

naar: www.mijn-eigen-website.nl